İSTEHSALAT 360 FOTO
Giltex 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayan Gilan Tekstil Parkı müəssisəsinin ticarət nişanıdır.
TİKİŞ FABRİKİ

Fabrikdə tərkibinə görə pambıq və pambıq polyester parçalar istehsal olunur. İstehsal olunan parçalar görünüşünə və texniki göstəricilərinə görə müxtəlif çeşidlərdədir.

BOYA FABRİKİ

Mövcud olan boya fabrikində xam parça 4 formada boyana bilər - Reaktiv boya, Piqment boya, İndanthren boya, Dispers boya

TOXUMA FABRİKİ

Azərbaycan pambığını xammaldan hazır məhsula çevirmək üçün müasir tələblərə cavab verən Toxuma fabriki inşa edilib.