Müştərilər

Sertifikatlar

7

fabrik

1150

İŞÇİ

8

ÖLKƏYƏ İXRACAT

15

HEKTAR İSTEHSAL SAHƏSİ